دیدبان آزار

هنگام مشاهده آزار فرد دیگر چگونه مداخله کنیم؟

مداخله در آزار؛ بدون دردسر، بدون درگیری

بحث مداخله که به میان می‌آید عده‌ای تصور می‌کنند منظور درگیری فیزیکی و لفظی با آزارگر است. در حالی که وابسته به موقعیت، شیوه‌های بدون دردسر متعددی برای حمایت از فرد آزاردیده یا در معرض آسیب و هم‌چنین هشدار به آزارگر وجود دارد.

در این ویدئو که توسط گروه «نقشه آزار harassmap» در مصر ساخته شده، یکی از این شیوه‌ها را مشاهده می‌کنید. وقتی زنی آزار می‌بیند تماشاچی نباشیم.