دیدبان آزار

پوسترهای دیده‌بان آزار به بانه رسید

ژیلا پوسترهای دیده‌بان آزار را پرینت گرفته و در بانه چسبانده است. او در اینستاگرام خود نوشت: «هرچه که بپوشم امنیت حق من است. مسلما با چندتا پوستر جامعه از این رو به اون رو نمیشه! هدف هم این نیست. نوشته‌های روی این پوسترها مطالبه امنیت در فضای بیرون برای زنانه. هدف اینه که صدامون شنیده بشه و این شروع کاره»