دیده بان آزار

اعتراض به مداخله در پوشش دانشجویان در دانشگاه تهران

سه شنبه ۲۴ اردیبهشت گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به تذکر‌های حراست دانشگاه به حجاب در صحن دانشگاه تجمع کردند. به همین بهانه نگاهی به تاریخ ظهور گشت حجاب در دانشگاه تهران داشته‌ایم:

چندسال پیش، بسیج یا انجمن مستقل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در بیانیه‌ای دانشگاه را به «عشرتکده» تشبیه کرد! فرهاد رهبر هم برنامه مفصلی در باشگاه دانشجویان گرفت و بهانه برای ورود نیروهای حراست زن(حجاب) فراهم شد.

چندی بعد معاون دانشجویی وقت فرهاد رهبر در دانشگاه تهران با خبرگزاری فارس مصاحبه کرد و گفت دو دانشکده علوم اجتماعی و هنرها «مانکن‌خیز» هستند. این اظهارنظر مقدمه حضور پررنگ گشت حجاب در دانشکده علوم اجتماعی را مهیا کرد.