دیدبان آزار

تماشاچی نباشید

وقتی زنی آزار می‌بیند تماشاچی نباشید.