دیدبان آزار

با مصادیق آزار در فضای عمومی آشنا شوید

تا چه اندازه با انواع آزار در فضای عمومی آشنایی دارید؟ آیا می‌توان به هر رفتاری برچسب آزار زد؟ آیا می‌توان هر حرفی و عملی را آزار تلقی کرد؟ در این ویدیو با مصادیق آزار در فضای عمومی آشنا می‌شوید. 

 

طراحی گرافیک: گروه طراحی و مشاوره دامون (خسرو خسروی و فرزاد نیک‌آئین)
ویدئو: پویا هاشمی