دیدبان آزار

مانیفستی علیه کلیشه‌ها

حجاب من را از آزار حفظ نمی‌کنددر روایاتی که به دستمان می‌رسد و در تجربه‌های گفت‌‌وگوی میدانی با گزاره‌هایی تکراری مانند «لباسم ساده بود»، «آرایشی نداشتم» یا «زنان از شنیدن متلک خوشحال می‌شوند» و «اگر سکوت کنید آزار نمی‌بینید» مواجه می‌شویم. کلیشه‌های مخربی که نه تنها روند آزار جنسی را متوقف نمی‌کنند بلکه احساس ناامنی را تشدید می‌کنند. در  راستای به چالش کشیدن این کلیشه‌ها و برای مقابله با عادی‌سازی آزار خیابانی پوسترهایی طراحی کرده‌ایم که می‌توانید آنها را از اینجا دانلود کنید.