دیدبان آزار

برنامه مشترک به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت

شهر بدون مانع؛ شهر بدون آزاردوازدهم آذرماه امسال، به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت، گروه‌های مختلفی در چهارراه ولی‌عصر گرد هم آمدند تا به بیان مطالبه‌های شهری خود بپردازند.  این برنامه به دعوت مجمع حق بر شهر باهمستان با شعار شهر بدون مانع و دسترس‌پذیر برای تمامی شهروندان برگزار شد.

در این برنامه «امنیت شهری» هم  از جمله مطالبات دیگر گروه‌های حاضر مانند گروه دیده‌بان آزار بود که کمی پس از شروع، از اجرای ادامه برنامه همه گروه‌ها ممانعت شد. گزارش تصویری فعالیت دیده‌بان آزار را مشاهده کنید: