دیدبان آزار

گفت‌وگو با تاکسیرانان بابلسر

برای رویای برابری جنسیتی پا به میدان بگذاریم


گروهی دانشجو با هزینه خود، در بابلسر پوسترها را چاپ و در تاکسی‌های شهر نصب کرده‌اند. لعیا بهزادی نوشته است: "سعی کردیم در شهر بابلسر گامی هرچند کوچک اما مفید برای فرهنگ‌سازی برداریم. امیدواریم موثر باشد. قبل از اینکه شروع کنیم، واقعا فکر نمی‌کردیم تاکسیران‌های گرامی تا این حد همکاری کنند. برخوردها بسیار دلگرم‌کننده بود. شما هم اگر دوست داشتید در شهر خودتان این کار را انجام دهید."
ویدئوها را ببینید و به گفت‌وگوهای سازنده این گروه با تاکسیرانان گوش بدهید. برای رویای برابری جنسیتی پا به میدان بگذاریم.