دیده بان آزار

مروری بر پاسخ‌های یک نظرسنجی اینستاگرامی

اگر شاهد آزار جنسی فرد دیگری باشید چه واکنشی نشان می‌دهید؟

روز گذشته در اینستاگرام دیده‌بان آزار یک نظرسنجی برگزار شد. ما از شما پرسیدیم که "اگر شاهد آزار جنسی فرد دیگری باشید چه واکنشی نشان می‌دهید؟" بدیهی است که این نظرسنجی مبنای علمی ندارد اما اکثریت پاسخ‌دهندگان نوشتند که در این شرایط مداخله می‌کنند، برخی نوشتند که بستگی به شرایط دارد و عده‌ای واکنش خود را با جزئیات بیشتری توضیح‌ دادند برای مثال گفته‌اند که اگر آزاردیده درخواست کمک کند، اگر مداخله منجر به صدمه به خودشان نشود، یا تنها درصورتی که آزاردیده زن باشد حاضر به کمک کردن هستند.

گروهی هم که گفته بودند در این شرایط  سکوت را انتخاب می‌کنند. بیشتر به دلیل ترس خود از موقعیت آزار و گاه به دلیل ناآشنایی با واکنش بهتر سکوت می‌کنند. برخی نیز واکنش‌های خشن و برخوردهای فیزیکی را انتخاب کرده‌ بودند. درست است که راه‌حل و راهنمایی مشخص و دقیق برای مواجهه با چنین شرایطی وجود ندارد، اما دیده‌بان آزار به هیچ‌وجه واکنش خشونت‌آمیز را تایید، توصیه و ترویج نمی‌کند. اگرچه در موارد حاد دفاع شخصی و برخورد فیزیکی ناگزیر است. به زودی پیشنهاد‌های گردآوری شده از منابع خارجی را در زمینه چگونگی مداخله شاهد در موارد آزار در فضای عمومی را منتشر خواهیم کرد. 

شهروندان ساکت و بی‌تفاوت نسبت به آزار دیگری، به عادی‌سازی آزارهای جنسی روزمره دامن می‌زنند. و در حالی که نیروی انتظامی دغدغه پوشش زنان را دارد، شهروندان مداخله‌گر نقشی مهم و اثرگذار در ایجاد امنیت شهری می‌توانند ایفا کنند.  برای مشاهده پاسخ مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی، وارد صفحه اینستاگرام شوید و استوری هایلایت‌شده با عنوان شاهد آزار را باز کنید.

 

برخی از پاسخ‌های کاربردی مشارکت‌کنندگان:

*وقتی مطمئن نیستم آزاری در حال رخ دادن است از دور طوری می ایستم که آزاردیده من را ببیند و احساس امنیت کند.

*به بهانه تکان خوردن اتوبوس به آزارگر ضربه زدم.

*نزدیک آزاردیده می‌شوم تا جرات مقابله با آزارگر را پیدا کند.

*سراغ آزارگر می‌روم و با او حرف می‌زنم. برای مثال می‌گویم: «ممد چطوری؟»