دیدبان آزار

گزارش تصویری از نصب پوستر در مغازه‌های خیابان فاطمیهفته آخر شهریورماه، خیابان فاطمی را برای گفت‌وگو انتخاب کردیم و پوسترها را در مغازه‌ها چسباندیم. مثل همیشه اکثریت مردان مغازه‌دار برخوردی حمایت‌گرانه داشتند. البته عده‌ای هم با تعجب می‌پرسند: "مگر هنوز هم کسی متلک می‌گوید و دست‌درازی می‌کند؟" عده‌ای هم تصور می‌کنند زنان از این رفتارها خوششان می‌آید و اعتماد به نفس می‌گیرند. برخی هم می‌گویند وقتی حجاب درست نداشته باشی طبیعی است با چنین برخوردهایی مواجه شوی. ما رسانه‌ نداریم، ما در دوران مدرسه آموزش نمی‌بینیم و ایدئولوژی رسمی می‌گوید چادر سرت کن تا امن بمانی. به همین دلیل به خیابان‌ها می‌رویم تا این باورها و تبلیغات را به چالش بکشیم. متلک‌پرانی تمجید نیست و هر پوششی که داشته باشیم، احساس امنیت حق ما است.