دیدبان آزار

گزارش تصویری از فعالیت داوطلبان در کرمانشاه

راه طولانی است و انرژی ما زیاد


هیلدا: ما در کرمانشاه گروه تشکیل دادیم و پوسترها را چاپ کردیم. امروز برای پخش رفتیم. خوشبختانه همه خانم‌هایی که مغازه‌دار بودند، استقبال میکردند و به راحتی اجازه می‌دادند پوسترها نصب شوند. برخی از آقایان کتمان می‌کردند که در جامعه ایران مشکلاتی برای زنان وجود دارد. البته کم نبودند مردانی که خیلی استقبال می‌کردند و معتقد بودند همسر و فرزندانشان هم با چنین چالش‌هایی مواجهند. راه طولانی است و انرژی گروه ما زیاد.