دیدبان آزار

در برابر خشونت به روش‌های مدنی بایستیم


نیمه شهریورماه در چهار گروه مختلف در مسیرهای میدان انقلاب تا بلوار کشاورز و چهارراه ولیعصر تا ابتدای خیابان فاطمی به راه افتادیم، با بیش از صد مغازه‌دار در آن حوالی گفت‌وگو کردیم و پوسترها را چسباندیم. ورق بزنید و آلبوم عکس را ببینید. در طی روزهای آتی گزارش این گفت‌وگو‌ها منتشر خواهد شد. تعداد گزارش‌هایی که داوطلبان از شهرهای دیگر می‌فرستند نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شود‌. شما هم پا به میدان بگذارید و به این حرکت جمعی بپیوندید. تا با هم گفت‌وگو را تمرین کنیم و در برابر خشونت به روش‌های مدنی بایستیم.