دیدبان آزار

اعتراض کارکنان مک‌دونالد به آزار جنسی
هزاران نفر از کارکنان فست‌فود زنجیره‌ای مک دونالد همزمان در شهرهای مختلف آمریکا در اعتراض به آزار جنسی در محیط کار این فروشگاه‌ها، دست به اعتصاب زدند. کیمبرلی لاسان از زنانی که به موج این اعتراضات پیوسته می‌گوید: «اعتراض امروز ما از کار کردنمان بسیار مهم‌تر است. ما قدرت این را داریم که از یکدیگر حمایت کنیم و به عدالتی که حق ماست، دست پیدا کنیم.» هرچند صنایعی نظیر مک‌دونالد با بیش از ۲۴ هزار فروشگاه در آمریکا منشا ایجاد شغل‌های بسیاری در دهه‌های گذشته برای مردم شده، اما درآمدهای پایین و ناامنی‌هایی که به خصوص برای زنان در قالب آزارهای جنسی در محیط کار وجود دارد، کارمندان مک‌‌دونالد را در موقعیت آسیب‌پذیری قرار داده است. 
معترضان با پیوستن به کمپین «برای ۱۵ دلار بجنگ» که منتسب به اتحادیه‌ای بین‌المللی برای کارمندان است، در کنار هم سعی در بهبود امنیت در محیط کار و افزایش درآمد خود دارند. 
مطالبه معترضین روشن است: آنها خواهان سیاستگذاری‌های قوی‌تری در جهت حمایت از کارمندان در مقابل انواع آزارهای جنسی در محل کار هستند. آموزش‌های لازم برای رفتار درست به کارکنان، راه‌های موثر برای شکایت از چنین سو‌رفتارهایی و همچنین ایجاد کمیسیونی برای پیگیری این شکایات، محور اصلی خواسته‌های کارمندان مک دونالد است.