دیدبان آزار

گزارش تصویری از گفت‌وگو با کسبه میدان انقلاب

شهر را به زنان برگردانیم


در نیمه دوم مردادماه، اعضای دیده‌بان آزار به میدان انقلاب تهران رفتند و با کسبه درباره امنیت زنان در شهر گفت‌و‌گو کردند. برخی از مغازه‌داران که تا به حال شاهد آزار زنان در فضای شهری بودند از تجربیاتشان برای مداخله در آزار و مقابله با آن صحبت کردند. عده‌ای دیگر نیز با این رخدادها ناآشنا نبوده و از اینکه با نصب پوستر می‌توانستند قدم کوچکی برای مقابله با فرهنگ آزار بردارند خوشحال می‌شدند. در شرایطی که گفتمان رسمی تلاش می‌کند زنان را به فضاهای تک‌جنسیتی و ایزوله پس بزند و  تبلیغات شهری تنها زنان با پوشش چادر را مستحق امنیت می‌داند، با نصب پوسترهای مقابله با آزار شهر را بیش از پیش به زنان برگردانیم.