دیدبان آزار

گزارش تصویری از نصب پوستر در مغازه‌های میدان ولیعصر


 

روز جمعه ۱۲ مرداد، اعضای دیده‌بان آزار به میدان ولیعصر رفتند و با کسبه میدان درباره امنیت زنان در فضای شهری و ریشه‌های بروز آزارهای خیابانی گفت‌وگو کردند. اکثریت مغازه‌داران از نصب پوسترها استقبال کردند و در مغازه‌هایشان چسباندند. به خیابان‌ها برویم و با مردم رودررو گفت‌وگو کنیم. در فقدان آموزش‌های ضروری در مدارس، در حالی‌که رسانه ملی دغدغه‌های مردمی را نادیده می‌گیرد و واقعیات جامعه ایرانی را انعکاس نمی‌دهد، در فضایی که تفکیک جنسیتی و راندن زنان به حوزه خصوصی، به عنوان تنها راه‌حل تامین امنیت معرفی می‌شود، برای مبارزه با باورها و کلیشه‌های آسیب‌زایی که اینگونه ما را در مقابل یکدیگر و در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد، راهی به جز شکستن سکوت نداریم.