دیدبان آزار

مبارزه برای امنیت شهری زنان از سوی دانشجویان

صدای دانشگاه


چند روز پس از انتشار پوسترهای منع خشونت در فضای عمومی علیه زنان، دانشگاه‌های زیادی به این حرکت پیوستند. دانشگاه‌های تهران، شریف، امیرکبیر، علامه‌طباطبایی، فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، زنجان، تفرش، قزوین، دامغان، فردوسی مشهد و تبریز با نصب این پوسترها بر تابلوهای اعلانات برای مبارزه با آزار در فضای عمومی قدم برداشتند.