دیدبان آزار

پوسترهای منع آزار و اذیت جنسی در متروی پاریس

حذف مردان از فرآیند ایمن‌سازی شهر


در روز جهانی زن در سال 2018، سازمان حمل‌ونقل دولتی در پاریس کارزار  15 روزه‌ای را برای آگاهی‌بخشی عمومی در راستای مقابله با آزار و اذیت جنسی و تامین امنیت زنان در فضای شهری به راه انداخت. این پوسترها به تعداد بالا در ایستگاه‌های اتوبوس و مترو پاریس نصب شدند و شاهدان موارد آزار جنسی زنان را به سکوت نکردن و مداخله تشویق کردند. در این تصاویر یک شماره تلفن هم برای گزارش موارد خشونت اعلام شده است. یک نظرسنجی دولتی نشان می‌دهد 100 درصد زنان پاریسی نوعی از آزار و اذیت جنسی را در متروهای این شهر تجربه کرده‌اند. اما این پوسترها مورد انتقاد گسترده فمینیست‌های فرانسوی قرار گرفت. چرا که بسیاری از آزارگران مردانی معمولی هستند نه هیولاهایی ترسناک و خطرناک.  پوسترها با تشبیه کردن آزارگران به حیوانات ذاتا درنده‌خو و غیرقابل کنترل، در واقع از مردان سلب مسئولیت کرده است.