دیدبان آزار

هنر فمینیستی خیابانی در انقلاب مصر

لا للتحرش


انقلاب مصر و خشونت‌هایی که علیه زنان در میدان التحریر رخ داد، بحث خشونت جنسی در این کشور را  به صدر اخبار دنیا رساند. به دنبال این رخداد، هنر فمینیستی خیابانی در مصر هم جان تازه‌ای گرفت و هنرمندانی چون نون‌النسوا، الزفت، میرا شیهاده، نظیر و ... به خیابان‌ها آمدند و با خلق گرافیتی بر دیوارهای شهر، هم مشارکت زنان در انقلاب مصر را به تصویر کشیدند و هم حق زنان را از فضاهای عمومی طلب کردند.