دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3428

من کارفرمایی داشتم که بشدت حرفهای جنسی میزد و همش میگفت با زنم مشکل دارم به نیازهام توجه نمیکنه و هروقت تنها بودیم در محل کار کلا این حرفها را میزد و من هم هرچه بیشتر میخواستم بگم ازین حرفها نزن بیشتر میخواست ازین حرفها بزند و من هم ازین کار بیرون امدم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/10/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: همدان
شهرستان: -
آدرس محل: