دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3264

11 صبح بود، مانتو بلند و روسری کوتاهی پوشیده بودم و یک موتوری از پشت سرم اومد و از پشت به باسنم دست زد و من ناسزاگویان دویدم دنبالش ولی به سرعت دور میشد و من مسیر زیادی رو طی کردم شاید پیداش کنم و بزنمش ولی متاسفانه فرار کرده بود. کلا از کار بیرونم هم صرفنظر کردم و با حال بد برگشتم خونه و بدتر از همه این بود که وقتی با خشم این داستان رو برای همسرم تعریف کردم پرسید مگه چی پوشیده بودی. منم با اون دعوا کردم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1385/02/11
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: فارس
شهرستان: شیراز
آدرس محل: بلوار گلستان خیابان شهید طهماسبی