دیدبان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3439

در باغ وحش مشغول تماشا بودم که مورد آزار کلامی واقع شدم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/11/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: -
شهرستان: -
آدرس محل: Jardin des Plantes, 75005 Paris, France