دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3427

این ازار توسط یکی از فامیلهایم اتفاق افتاد و زمانی خلوت شد بود به ناگه من را خواباند و دستش را زیر لباسم برد میخواستم کاری کنم. که گفت نترس قیافه اش ترسناک شده بود سرخ و خیس عرق و بعد خودش را به من میمالید و هی میگفت نترس و گفت حق نداری به کسی چیزی بگویی و پیامهای زشت عکس و فیلمهای زشت میفرستاد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1395/04/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: همدان
شهرستان: -
آدرس محل: