دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3260

حدود ساعت های 2 یا 3 بعدازظهر من در محوطه بسیار بازی از پارک نشسته بودم که اقایی به طرف من اومد و ازم پرسید که فندک دارم یا نه که گفتم ندارم.حدودا ده دقیقه بعد دوباره اومد و گفت فندک برات اوردم.من سرمو بالا کردم که ازش خواهش کنم مزاحمم نشه که دیدم زیپ شلوارش رو باز کرده و درحال عورت نماییه. متاسفانه من در لحظه نتونستم واکنش خوبی نشون بدم و فقط تونستم فریاد بکشم و تهدیدش کنم به خبر کردن حراست پارک و اونم فرار کرد.البته که منم به دلیل اینکه شک شده بودم و چهره شو هم به خاطر نداشتم به حراست اطلاع ندادم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/08/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: پارک لاله