دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3434

صبح زود تو هوای بارونی به همراه دوستم رفته بودیم پیاده روی داشتیم هم زمان با راه رفتن حرف هم میزدیم ماسک داشتیم ینی حتی صورتمونم معلوم نبود میدونم من هر پوششی داشتم اونا نباید اون حرفا رو میزدن اما شروع به تمسخر ما متلک اندازی کردن منم مستقیم رفتم پیش اولین فرد حراست که چند متر فقط فاصله داشت و به کمک اون اقا مجبورشون کردم عذر خواهی کنن انقدر اون لحظه شکه شده بودم که گریه کردم واقعا سخته که تو پیاده روی تو جا به اون شلوغی هم امنیت نداشته باشی


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/08/11
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: تهران چیتگر دریاچه چیتگر