دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3253

جلوی ایستگاه مترو توحید، مردی میانسال در حال مکالمه با تلفن بود که به من نزدیک شد و شروع به صحبت‌های جنسی کرد. نمی‌دانستم واقعا پشت تلفن صحبت می‌کند یا آزارگری. تغییر مسیر دادم. در ادامه‌ی مسیر به چند زن دیگر نزدیک شد و آن‌ها هم مجبور به تغییر مسیر می‌شدند. این اقدام از ایستگاه توحید تا خیابان ستارخان برای چند زن دیگر تکرار شد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/09/23
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: چهارراه توحید تا خیابان ستارخان