دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3262

طبق عادت تو خیابون نزدیک خونمون با هندزفری پیاده روی میکردم، پیاده رو خلوت بود ولی تو خیابون ماشین ها رفت و آمد داشتند. یه آقایی اومد بغل دستم و شروع کرد به صحبت که ( 30 سالمه و ماشین دارم، میشه برسونمتون). گفتم نیازی ندارم و با بی اعتنایی راهمو ادامه دادم که ناغافل دستمو گرفت. واکنش فیزیکی نشون دادم، هلش دادم با لگد زدم به شکمش. اونم پا گذاشت به فرار. به خیال اینکه دیگه رفته راهمو ادامه دادم. چند دقیقه بعد، کسی از پشت به بدنم دست زد تا برگشتم اومد جلو و به سینه‌م دست زد، دوباره فقط با مشت و لگد زدمش، کیف و موبایلم افتاد زمین. با صدای بلند بهش فحش دادم. پا با فرار گذاشت. برگشتم کیف و موبایلمو برداشتم. تازه داشتم به خودم‌میومدم که آقای دیگه ای از ماشین پیاده شد که من پلیس امنیت اخلاقیم. نه لباس پلیس داشت و نه ماشین پلیس بود.‌ گفتم کارت شناساییتونو نشون بدین، از کجا بدونم پلیسی؟ گفت همراهش نیست و فقط میخواد بگم چه اتفاقی افتاده. منم گفتم یه آقایی بهم دست درازی کرد و فرار کرد و مشخصات لباسشو گفتم. و چون به یه آدم لباس شخصی هیچ اعتمادی نداشتم دوباره فقط راهمو ادامه دادم... اون آقا هم سوار ماشینش شد و رفت.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/02/26
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: آذربایجان شرقی
شهرستان: تبریز
آدرس محل: رجائی شهر