دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3435

سلام. من ورزشکار هستم و 35 سالمه. صبح ها تمرین رشته خودم هست بعدش میرم سر کار و عصرها هم تمرینات دو. محل زندگیم توانیر هست و چون به بالا و پایین شیب داره مسیر همت کنار اتوبان رو انتخاب کردم. بارها این مسیر و در بهار و تابستان رفتم اما از مهر که هوا تاریک شد دیگه نرفتم تا روز جمعه 10 بهمن چون میخواستم 20 کیلومتر بدوام و برای مسابقه 22 بهمن خودم رو آماده کنم. ساعت 18 از توانیر کنار اتوبان شروع کردم تا بعد از پونک و بلوار عدل 19/15 شد و همین مسیر رو برگشتم. آن طرف پارک پردیسان کنار اتوبان یک پارکی هست به اسم همیلا که مسیر دو خیلی از دونده ها هست.گفتم یک کیلومتری از مسیر رو میتونم اونجا بدوام و بهتر هست تا کنار اتوبان. به محضی که وارد پارک شدم دو تا پسر رو دیدم یکی شلوار لگ ورزشی پوشیده بود و یک شلوارک روی لگ و در حال سیگار کشیدن و اون یکی گرم کن سرمه ای آدیداس و از کنار من رد شدند. هیچ کس دیگه در پارک نبود و بشدت تاریک بود. منم هدفون تو گوشم و کتاب صوتی گوش میدم حین دو. دیدم بند کفشم باز شده به سمت یک نیمکت رفتم بند کفشم رو ببندم یکدفعه سایه دست یکی رو دقیقاً پشتم چسبیده بهم دیدم.جیغ زدم رفت اونور چرخیدم اونم هیچی نگفت و فرار کرد از چمن ها به سمت اتوبان.من بشدت وحشت کرده بودم و یکم جیغ و داد زدم بعد فکر کردم کنار اتوبان برم باز بهتره تا از پارک چون ممکن بود جلوتر دوباره بیاد. رفتم کنار اتوبان و تا زمانی که پارک تمومه شه حس کردم که تو پارک کسی هست اما جلوتر که رفتم مدام پشت سرم رو نگاه میکردم و کسی نبود! حتی یک جاهایی دیگه پل بود و عملاً ممکن نبود کنار من اومده باشه یا پشت سرم. منم سریعتر رفتم که به خونه برسم. 6.7 کیلومتر جلوتر رسیدم به پل توانیر و از اتوبان خارج شد.(خروجی کردستان) که یک دفعه یکی از پشت حمله کرد بدون هیچ صدایی و با دست راست بدنم رو گرفت و با دست چپ صورتم رو و انگشتش رو به چشم چپم فشار داد و به جلو پرت کرد من رو رو زمین. صورتم بقدری سوزش داشت که اولین چیز فکر کردم صورتم کشیده شده به زمین و پوستش رفته و خون میاد. چند لحظه ای هوش کامل نداشتم تا اینکه انگار دست و پا زده بودم و چرخیده بودم رو زمین اونم دستش از رو چشمم کنار رفته بود و خیلی تیز و تند دویید سمت کردستان. منم چشمم سیاهی میدید و با اون یکی چشم فقط حدود 20-30 متر که دورتر بود دیدم یکی داره میدوئه سمت کردستان.سریع چک کردم دیدم موبایل و کیف کمریم هست. هدفون هست.حتی هد لمپم شکسته بود رو زمین.اول فکر کردم شخص دیگه ای بود بعد دیدم اونجا یه دیوار بلند و کنارش نرده و من هم که مدام چک میکردم کسی پشت سرم نبود.احتمال دادم یا از اون سمت اتوبان اومده و من ندیدم یا با موتور بوده.یک خط رو چشمم میدیدم و شنبه رفتم دکتر گفت میخواسته بیهوشت کنه چون فشار زیادی آورده و من هم کمی حالت بیهوشی بهم دست داده بود اما در اثر افتادن رو زمین دستش از چشمم کنار وفته بود یا شاید ماشینی چیزی دیده و رفته چون ماشین زیاد رد میشه از اونجا


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/11/10
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 35 - 45

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: اتوبان همت شرق به غرب-یکبار در همیلا پارک و 40 دقیقه بعد در خروجی کردستان رو پل توانیر