دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3425

خودشو توشلوغی چسبونده بود به من و من احساس بدی داشتم ولی همون لحظه یقشو گرفتم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1395/07/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: آزادی