دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3421

حدود ساعت 10_11 صبح بود که داشتم پیاده برای ورزش از خیابون پشتی که منتهی به در بالای بهشت مادران میشه به سمت اونجا میرفتم یه پراید مشکی کنار خیابون ایستاد و گفت خانوم یه لحظه میاین؟ فکر کردم میخواد آدرس بپرسه رفتم جلو گفتم بفرمایید اشاره کرد به پایین و دیدم آلت تناسلیش رو بیرون آورده! سرش داد کشیدم و رفتم هنوز بعد از 4 سال وقتی یاد اون روز میفتم آزار میبینم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1396/06/07
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: عباس آباد