دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3263

دو آزار کلامی متفاوت توسط دو مرد سوار موتورسیکلت متفاوت. هر دوبار واکنش نشون دادم اما ناامیدم به اصلاح این وضعیت.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/02/30
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: