دیده بان آزار

نامه‌ای به یک متجاوز

لان بعد از یک دورهمی با آخرین قطار در حال برگشتن به سوی خانه بود. او از مترو خارج شد و چند دقیقه بعد در پیاده‌رو مورد حمله قرار گرفت. بعد از اطلاع به پلیس تنها راهی که برای بهبود خودش پیدا کرد این بود که نامه‌ای به متجاوز بنویسد. نامه‌ای که سرانجام کارزاری با هشتگ #notguilty در سراسر دنیا تشکیل داد.
این موج آنلاین همدلی‌ها و همچنین انتقادهای زیادی به دنبال داشت. لان به این فکر کرد که اگرچه نفرت نسبت به کسی که این رفتار را با او داشته شاید غریزی به نظر برسد ولی ما باید از این چرخه خارج شویم و آن را به یک گام مثبت تبدیل کنیم. «نباید بگذاریم که دشمن میدان نبرد را تعیین کند.» چرا که در این صورت ما به قربانیان منفعلی تبدیل می‌شویم که شکست را پذیرفته‌ایم.
علاوه بر این در این ویدیو لان درباره این حرف می‌زند که چگونه باید در فضای آنلاین درباره آزار و اذیت جنسی صحبت کنیم.