دیده بان آزار

کمپینی به نام «خیابان‌های امن»

طرح‌های فمینیست‌های یمنی برای مقابله با آزار خیابانی


پیش از آغاز جنگ در یمن، فعالان حقوق زنان در این کشور به دنبال آگاهی‌بخشی در زمینه آزار جنسی بودند. این طرح‌ها به همت کمپین خیابان‌های امن در یمن تهیه شده است. این کمپین در سال ۲۰۱۱ به با هدف مقابله با آزار جنسی در فضای عمومی به راه افتاد و بحث آزار جنسی در یمن را از پستوها بیرون کشید و به مسئله‌ای عمومی تبدیل کرد. برگزاری سمینار، کارگاه آموزشی، نمایشگاه‌های هنری، انتشار کتاب از مجموعه روایت‌های آزار، طراحی پوستر، ساخت ویدئو و ... از جمله فعالیت‌های این کمپین بود. قیده العبثی بنیانگذار این کمپین گفته است: "ما به دنبال یک تغییر جهت فرهنگی از طریق بسیج عمومی هستیم و از طرفی دیگر می‌خواهیم به مسئولین برای اصلاح قانون فشار بیاوریم. اطلاعاتی که از طریق نقشه گردآوری می‌کنیم سند و مدرکی اقناع‌کننده خواهد بود برای این اعمال فشار به دولت و نیروی انتظامی." انتشار طرح‌ها در جهت آشنایی با فعالیت‌های مدنی در کشورهای دیگر صورت گرفته و محتوای آنها لزوما مورد تایید دیده‌بان آزار نیست. برای مثال ما تاکید داریم از دوگانه‌سازی‌هایی چون گرگ/بره باید پرهیز کرد.