دیده بان آزار

اجرای یک آزمایش اجتماعی در لبنان

متجاوز را قضاوت کنید؛ نه قربانی

در یک آزمایش اجتماعی از سوی سازمان مردم‌نهاد «ابعاد» در لبنان، زنی در بیروت در خیابان می‌ایستد و ادعا می‌کند به او تجاوز شده است. واکنش‌های مردم به این زن واقعا تکان‌دهنده است. این فیلم توسط یک دوربین مخفی گرفته شده است. زنی که اجرای این آزمایش را به عهده دارد با یک تیشرت و دامن گریان و پریشان راه می‌رود و عابران به او نزدیک می‌شوند و از او می‌پرسند که چه اتفاقی برایش افتاده و وقتی متوجه می‌شوند که به او تجاوز شده واکنش‌های شوکه‌کننده‌ای نشان می‌دهند. هیچ کدام از عابران به پلیس تلفن نمی‌کند و یا در جستجوی متجاوز نیست. زنی آزاردیده را نصیحت می‌کند که به کسی چیزی نگو! دعوت به سکوتش می‌کنند. به خاطر پوشیدن دامن سرزنشش می‌کنند و حتی مردی او را معتاد به مواد مخدر می‌نامد. طوری با وی  رفتار می‌شود که گویی او  مقصر است و اشتباه از او بوده.

طراحان این آزمایش می‌گویند که انتظار مشاهده سرزنش شدن آزاردیده توسط مردم را داشته‌اند ولی نه در این مقیاسی که فیلم گواه آن است. هرچند این یک نمایش است اما واکنش مردم کاملا حقیقی است. یک بار در خیابان به جسم کسی تجاوز می‌شود و بعد از آن ها بارها با بی‌توجهی و سرزنش به روح فرد تعرض می‌شود. سازندگان این مستند می‌گویند که هرچند در پی تشویق زنان به شکستن سکوت و تغییر و تعدیل نگاه جامعه در زمینه سرزنش آزاردیده هستند اما بیش از آن از مقامات دولتی می‌خواهند که در زمینه تجاوز قوانین قوی‌تری را در حمایت از قربانیان تصویب کند.