دیده بان آزار

مراسم 16 آذر دانشگاه علامه‌طباطبایی

خیابان زندان است

در مراسم ۱۶ آذر امسال دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبایی در حیاط دانشگاه جمع شدند و به بیان مطالباتشان پرداختند.

در این برنامه یکی از زنان دانشجو با اشاره به تجربه آزار خیابانی گفت: « حتی خیابان قواعد دارد و از یک ساعتی به بعد ناامن است، جنگل است. به من تجاوز شد. چه پوشیده بودم؟ انگار من مقصرم. خواهرانم در خیابان‌ها به جرم آنکه قاعده را رعایت نکرده بودند صورتشان با اسید ویران شد. رفتند در خیابان از پوشش اختیاری گفتند، از نفی قواعدی که می‌خواست در خانه محبوسشان کند. خواهرانم محکوم شدند به زندان...»