دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3192

تنها در پارک قدم میزدم که یه اقایی بهم متلک انداخت.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/09/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: مازندران
شهرستان: ساری
آدرس محل: پارک ملل ساری