دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3172

سلام. امروز مثل همیشه در راه خانه به سر کارم بودم و تاکسی ای که در خط شهران-مترو صادقیه کار میکنند، در صندلی جلو نشستم. آقای راننده دستش رو همش به اندام جنسی ش میمالید. اول فکر کردم من اشتباه میکنم و میترسیدم نگاه کنم. ولی یه لحظه نگاه کردم دیدم بله دارند خیلی راحت خودشو لمس میکنه و ترسی هم نداره اصلا. فقط وقتی پشت چراغ میاستاد دستشو برمیداشت! خیلی برای من اعصاب خوردی داشت. نتوستم چیزی بگم و اصلا نمیدونم در اینطور مواقع چی باید گفت. وسط اتوبان فقط گفتم پیاده میشم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/08/11
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: شهران - مترو صادقیه