دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3188

یک فرد موتوری کنار خیابان ایستاده بود و به دختر کنار خیابان زل زده بود. از کنارش که رد شدم متوجه شدم وضعیت نامناسبی دارد و رو به من جمله ی زشتی گفت.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/09/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: نوبنیاد، خیابان لنگری رو به روی ایستگاه تاکسی