دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3120

18 ساله بودم که مورد تجاوز قرار گرفتم و هنوز ازدواج نکردم الان 37ساله ام


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1382/04/10
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: مازندران
شهرستان: -
آدرس محل: