دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 2007نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1396/08/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: خ آزادی خ جیحون خ دامپزشکی نرسیده به یادگار امام کوچه اسکندری