دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3226نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/11/27
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: آذربایجان غربی
شهرستان: -
آدرس محل: ارومیه خیابان مافی