دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3080نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/05/02
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: خیابان دماوند، سمت شرقی میدان امام حسین، خیابان محمدی،(انتهای کوچه خطیبی)، مقابل دبستان علی گل