دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3269

با لباس مدرسه در حال برگشت به خونه بودم که یک اقایی از تو ماشین گفت ببخشید خانوم ادرس مجتمع رز کجاست؟ وقتی نزدیک شدم متوجه شدم در حال خود ارضایی هست. ترسیدم و فرار کردم. با اینکه قبلا هزاران بار خونده بودم که نباید سکوت کرد باید داد زد و کمک خواست تو اون لحظه از ترس نمیدونستم چیکار کنم . ولی حالا معتقدم سکوت اون روز من به اون فرد این اجازه رو داد که شاید یک بار دیگه بدون ترسیدن از هیچ گونه عواقبی این کار رو تکرار کنه.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/08/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: مازندران
شهرستان: -
آدرس محل: