دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3160

مردی شروع به آزار کلامی کرد، برگشتم که وارد مشاجره لفظی بشم متوجه شدم که زیپ شلوارش رو پایین کشیده و آلت تناسلی‌ش رو در دست گرفته. ترسیدم و دویدم. تا مسافتی دنبالم بود اما جایی جاموند


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/07/15
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 35 - 45

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: دروازه دولت، کوچه شهید فرید کریمی