دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3179

یک ماشین با دوسرنشین و یک موتور با سه سرنشین پیشنهاد های ازار دهنده دادن و وقتی مخالفت من رو دیدن به سمتم حمله کردن و هیییچکس کمکم نکرد،نه مردم نه پلیس!!!


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/08/21
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: آذربایجان شرقی
شهرستان: مراغه
آدرس محل: کوره خانه