دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 957

متلک پرانی


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/01/24
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: مرد
محدوده سنی: 18 - 25

استان: خراسان شمالی
شهرستان: بجنورد
آدرس محل: چهارراه مخابرات