دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3175

از کلاس برمی گشتم که یه پراید 131 سفید جلوم پیچید. شاگرد پیاده شد و یه سیلی زد و ساعت و کیفم و گرفت و دنبال گوشیم گشت(اون روز خونه جاش گذاشته بودم) گفت کجاس؟ لال شده بودم دست زد به جیبام تا مطمئن شه همرام نیست. راننده بهم فحش داد و رفتن. سی ثانیه بعد صدام برگشت و تونستم جیغ بزنم ولی دیر بود. هنوزم شبا کابوس می بینم. مطمئنم صورت جفتشون و نگاه کردم ولی اصلا چهره اشون یادم نیست. به پلیس هم همین و گفتم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1394/07/30
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: شهرک اندیشه خیابان نارون