دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3232نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/12/05
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: خراسان رضوی
شهرستان: مشهد
آدرس محل: پارک ملت