دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3224نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1382/10/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: هرمزگان
شهرستان: بستک
آدرس محل: نانوایی