دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 914

چهارم ابتدایی بودم یه روز رفتم کتابمو از خونه مامان بزرگم که جا مونده بود بیارم ساعت 10 شب بود خونشون کوچه بالاتر از ما بود، موقع برگشت تو کوچه‌های مهرشهر کرج که تاریکه و خلوت یکی افتاد دنبالم تا جلو در خونمون من که اومدم تو حیات اونم پشت سرم اومد که ازم پرسید واحد اقای جعفری چنده گفتم نمیشناسم که توی پارکینگ تاریک و ساکت چنان دستشو همه جای بدن من مالید که از وحشتش تو کودکیم هنوزم که هنوزه از پارکینگ و حیات وحشت دارم خیلی بده ادم تو کودکیش این اتفاقا واسش بیوفته حس بد اون موقع رو واقعا نمیتونم بگم...!


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1390/10/18
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: البرز
شهرستان: کرج
آدرس محل: کرج_مهرشهر_بلوار ارم_زنبق_زنبق 3 غربی.