دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3074

اینکه تو فاصله طولانی یه مرد سن بالا با ماشین دنبالتون کنه و همش جلوتر از شما پارک کنه و پیاده بشه زل بزنه بهتون، چقدر برای شما وحشتناکه رو نمیدونم. برای من که در کودکی مورد تعرض قرار گرفتم فاجعه بود و کل روز من با گریه و یاداوری های تلخ گذشت.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/05/03
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: گودرزی شمالی